Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2012

wistful
21:58
Nie zawsze bywa tak łatwo jak chcemy,
Nie zawsze można gładko zejść ze sceny
I czasem mamy kiepskie momenty, kiepskie dni,
Czasem ja, czasem ty
— Zeus "Gdy pada strzał"
Reposted fromcorazon corazon viamefir mefir
wistful
21:56
Dziś ktoś jest dla nas całym światem, jutro miejsce tej osoby zajmie inna.
I zawsze powtarza się ten sam schemat poznawania, zauraczania, zakochiwania, kochania, seksu, radości i kłótni.
— Kominek
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viamefir mefir
wistful
21:56
3549 acf5
Reposted fromLookrecja Lookrecja viamefir mefir
wistful
21:55
1123 a038
Reposted frombeduka beduka viamefir mefir

December 10 2012

wistful
20:18
0922 42c9
 ♥_♥
Reposted fromabove above viamefir mefir
wistful
20:01
Przypominam sobie, jak lubiłem się Ciebie domyślać, ta iskra chyba znikła, magia prysła dzisiaj, boję się zapytać, co to znaczy, gdy oddychasz i odpycha nas w nas nawzajem to samo, co nas przyciągało i to było za mało.
— Czarny HIFI&Pezet - Niedopowiedzenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamefir mefir
wistful
20:01
jak mogliśmy rozbijać nasze przyjaźnie
i rozmawiać ze sobą, a mijać się w bramie? czy przez honor i dumę? pierdolę jedno i drugie. pamiętam wszystko, ale nie wszystko rozumiem.
— Prys
Reposted frommefir mefir

December 08 2012

wistful
18:08
siedzę nad słodką białą kawą - biorę łyk od czasu do czasu, ale nie mów o tym lekarzom
— ♥Małpa
Reposted frommefir mefir
wistful
18:08
wiesz, ja teraz nie gonię za niczym, a bilans skutków i przyczyn odkładam w czasie.
— ♥Małpa
Reposted frommefir mefir
wistful
18:08
chcę z Wami palić po gwizdki, grillując pod gołym niebem, a siedzę gdzieś, gdzie tylko ja i tamta kawa,
a wokół ruchomy świat, którego nie zauważam.
— ♥Małpa
Reposted frommefir mefir

December 05 2012

wistful
18:53

December 02 2012

wistful
10:34
How do you like me now?
— Lana Del Rey - Get Drunk
Reposted fromhysterie hysterie viamefir mefir
wistful
10:34
7986 f4f3 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamefir mefir

November 21 2012

wistful
19:23
Play fullscreen
No space among the clouds…
And I feel I’m heading down…
But that’s alright...

Flo <3
Reposted frommefir mefir

November 15 2012

wistful
18:57
3737 7b20
Reposted fromannnabellle annnabellle viamefir mefir
wistful
18:57
Reposted fromnameherhope nameherhope viamefir mefir
wistful
17:31
5329 fed1

October 24 2012

wistful
14:15
And everyday
I am learning about you
The things that no one else sees.
— The xx.
Reposted fromchained chained viamefir mefir
wistful
14:14
Do pięciu liczę, znikaj.
— Brodka
wistful
14:13
Play fullscreen
Tęsknię za umykającym rajem.
Za jego kolorowymi oczami.
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl